Christophe Vervaeke; uw deskundige van dienst in heel Aalst en ruime omgeving

Maak een afspraak

Nadat u een afspraak hebt gemaakt volgt een inspectie van de ramen, vloer, muren, het dak, het isolatiemateriaal en de verwarmingsinstallatie. Er wordt ook gekeken naar de oriëntatie van de woning en het bouwjaar.

Na het invoeren van deze gegevens in een speciaal computerprogramma krijgt de woning een score tussen 0 en 700. Hoe lager het cijfer, hoe energiezuiniger de woning is.

Documenten die in aanmerking komen als bewijsstuk voor de opmaak van het energieprestatiecertificaat:

 • EPB-aangiften (transmissieformulier, EPW-formulier …) die ingediend zijn door de verslaggever in de Energieprestatiedatabank na het einde van de werken
  • Gegevens uit de startverklaring en de eventuele voorlopige EPB-aangiften worden niet aanvaard.
 • vroeger afgeleverde geldige energieprestatiecertificaten
  • Daarbij moet opgelet worden dat door aanpassingen aan de wooneenheid, de software of het inspectieprotocol geen foute gegevens overgenomen worden.
 • lastenboeken van de architect of aannemer als die een onderdeel vormen van een (algemeen) aannemingscontract én als er na de visuele inspectie geen aanwijzingen zijn dat het lastenboek niet is gevolgd
 • goedgekeurde subsidieaanvragen die ingediend zijn bij de Vlaamse overheid of de netbeheerder
  • De goedkeuring van de subsidieaanvraag moet kunnen worden aangetoond door de goedkeuringsbrief van de Vlaamse overheid of de netbeheerder of aan de hand van een rekeninguittreksel (met vermelding van de betaling van de subsidie).
 • formulieren die ondertekend zijn door de aannemer in het kader van de federale belastingvermindering
 • originele facturen van aannemers
 • originele facturen van bouwmaterialen
 • plannen die opgemaakt en ondertekend zijn door een architect op schaal 1/50 of groter
 • originele werfverslagen die opgesteld en ondertekend zijn door een architect
 • het postinterventiedossier dat opgesteld en ondertekend is door de veiligheidscoördinator
 • technische documentatie, informatie van websites en mails van fabrikanten met specifieke productinformatie,
  • als door vaststellingen of bewijsstukken aangetoond kan worden dat het product in de technische documentatie geplaatst is in de wooneenheid. Ook informatie op het product zelf of op de verpakking valt daaronder.
 • offerten (van een aannemer), als door vaststellingen of bewijsstukken aangetoond kan worden dat het product in de offerte geplaatst is in de wooneenheid
 • foto’s waarop de samenstelling van het schildeel of de installatie te herkennen is (detailbeelden) en als aangetoond kan worden dat het schildeel of de installatie geplaatst is in de wooneenheid
 • verwarmingsaudit die uitgevoerd is door een erkende technicus
 • energieadviesprocedure (EAP), uitgevoerd door een erkende energiedeskundige type B
 • aanvullende documenten voor het (ver)bouwjaar:
  • uittreksel van de kadastrale legger of het vergunningenregister, notariële akte, ontvangst- of volledigheidsbewijs van de stedenbouwkundige aanvraag, stedenbouwkundige vergunning …
 • luchtdichtheidsmeting conform de norm NBN EN 13829 en aanvullende specificaties